Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_IP_00106 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Vlaamse feestdag in Deurne

districtsraad Deurne
do 22/06/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; ArbĂ«r Halili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freddy Lorent, districtsschepen; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2023_IP_00106 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Vlaamse feestdag in Deurne 2023_IP_00106 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Vlaamse feestdag in Deurne

Motivering

Indiener(s)

Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck

Gericht aan

Philip Van Acker

Tijdstip van indienen

za 17/06/2023 - 20:06

Toelichting

Elk jaar op of rond 11 juli organiseerde het district Deurne een 11 juli viering. Deze viering dateert reeds van 1995. Voor het eerst in jaren krijgen we geen traditionele viering maar een volksfeest op 9 juli. Er wordt een koers georganiseerd in Deurne nl. de 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne, er is een feestmarkt op de Frank Craeybeckxlaan en een rommelmarkt op de Gallifortlei en alles wordt afgesloten met een concert van de Romeo's. De Vlaamse feestdag herdenkt de Guldensporenslag op 11 juli 1302 waarbij milities van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse ridders te paard versloegen, aan de Groeningenkouter bij Kortrijk.  Tijdens de Vlaamse feestdag staat de Vlaamse symboliek centraal. Er is niks mee dat dit district van de 11 juli viering een volksfeest maakt maar een iets plechtigere viering met toespraken van de districtsburgemeester, de districtsschepen en een eventuele gast zouden niet misstaan in dit district van meer dan 80.000 inwoners. De besturen van alle Deurnse verenigingen zouden eventueel op deze viering kunnen uitgenodigd worden. 


Vragen:


Waarom heeft het districtscollege de plechtige 11 juli-viering op het districtshuis afgeschaft? 

Wordt de Vlaamse Leeuw, het officiële volkslied van de  Vlaamse gemeenschap, gezongen door de Romeo's of wordt dit volkslied gebracht juist voor of na het optreden van de Romeo's?