Terug districtsraad Deurne

Thu 25/05/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Deurne

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Deurne

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties