Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

2023_DCWI_00024 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief naar aanleiding van aardbevingsramp in Turkije (en Syrië) - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 20/02/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00024 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief naar aanleiding van aardbevingsramp in Turkije (en Syrië) - Bekrachtiging 2023_DCWI_00024 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief naar aanleiding van aardbevingsramp in Turkije (en Syrië) - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de aardbevingsramp in Turkije (en Syrië), wenst de districtsburgemeester, namens het districtscollege, zijn deelneming te betuigen aan de officiële vertegenwoordiger van Turkije (waarvan het consulaat-generaal in Wilrijk ligt).

Argumentatie

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden naar aanleiding van de aardbevingsramp in Turkije (en Syrië).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 21 januari 2019 (jaarnummer 18) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden naar aanleiding van de aardbevingsramp in Turkije (en Syrië).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen