Terug college van burgemeester en schepenen

Wed 17/05/2023 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Fiscaliteit / Vaststelling

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

B-punten

Sociale Interventie

Sociale Dienstverlening

B-punten

Welzijn

Stadsbeheer

B-punten

Stadsreiniging

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Leefmilieu

Stadsontwikkeling


Publicaties

Besluitenlijst