Terug
Gepubliceerd op 12/06/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2023_VB_00133 - Vast bureau - Zitting vrijdag 2 juni 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00134 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW Antwerpen- Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00135 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Statutenwijziging. Naamswijziging. Verlenging van duurtijd. Uit- en toetreding deelgenoten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00136 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00137 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_VB_00138 - Uitvoerbaarverklaring - Toepassing artikel 177, lid 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_VB_00139 - Bestelbons - Week 23 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_VB_00140 - Stad Antwerpen. Organisatiebeheersingssysteem - Jaarrapport 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_VB_00141 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_VB_00142 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Tutti Fratelli vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_VB_00143 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. AZ Monica - Nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - 2014 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_VB_00144 - Welzijnskansen - Verlenging project MIRIAM. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_VB_00145 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. CAW Antwerpen vzw - Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_VB_00146 - Woonregie - Harmonieuze stad - Housing First voor jongvolwassenen 2023 - Projectoproep POD MI - Goedkeuring

  Goedgekeurd