Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_VB_00117 - Welzijnskansen - Afronding project CURANT - Goedkeuring

Vast Bureau
wo 17/05/2023 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00117 - Welzijnskansen - Afronding project CURANT - Goedkeuring 2023_VB_00117 - Welzijnskansen - Afronding project CURANT - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college van 26 februari 2016 (jaarnummer 1541) en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart 2016 (jaarnummer 291) keurde de deelname aan het Europees Urban Innovative Actions fonds (UIA) met het project CURANT (Cohousing and Case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp) goed.

Na de toekenning van de Europese subsidies, werden vanaf 1 november 2016 woonunits  gebouwd, gerenoveerd, aangekocht of gehuurd, om duo's van nieuwkomers en buddy's in te huizen (1 duo = 1 woonunit) en te begeleiden. De doelgroep omvatte niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen of subsidiair beschermden,  die zonder ouders gevlucht waren en na het verlaten van de opvangstructuur op 18 jaar geen netwerk hadden. Deze doelgroep heeft baat bij een intensief samenhuistraject, waar samen met de buddy  in een veilige leefomgeving kan gewerkt worden op verschillende levensdomeinen.

De Europese subsidiering van het project liep af op 31 oktober 2019. 

Het vast bureau van 31 oktober 2019 (jaarnummer 360) keurde de verderzetting van CURANT op kleine schaal goed. 

Op 20 december 2019 (jaarnummer 424) keurde het vast bureau de ter beschikkingstelling van het pand gelegen Vrijgeweide, 42, 2140 Borgerhout aan de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening voor de verderzetting van het project CURANT goed.

Op 5 juni 2020 (jaarnummer 147) keurde het vast bureau de ter beschikkingstelling van het pand gelegen Klapdorp 97 - 99, 2000 Antwerpen aan de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening voor de verderzetting van het project CURANT goed. 

Argumentatie

Vanaf oktober 2019 werd CURANT verder gezet op kleine schaal in volgende locaties:

  • Vrijgeweide met 2 appartementen voor 2 nieuwkomers en 2 buddy's;
  • Klapdorp: met 10 studio's voor 6 nieuwkomers en 4 buddy's.    

Op 1 september 2023 wordt dit project afgerond. 

Voor de huidige bewoners wordt een geschikte woning op maat gezocht en voorziet de dienst Jongerenwerking in een verdere begeleiding in het reguliere aanbod.   

Tot 16 november 2025 bestaat een bestemmingsverplichting vanuit UIA met volgende verplichtingen:

  • het pand mag niet verkocht worden;
  • het pand moet bestemd blijven voor een kwetsbare doelgroep;
  • de werking moet gekoppeld worden aan een begeleidingsluik. 

De panden aan Vrijgeweide en Klapdorp zullen aangewend worden in het kader van de noodopvang van kwetsbare grote gezinnen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geĆÆntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed dat het project CURANT op 1 september 2023 wordt afgerond.

Artikel 2

Het vast bureau keurt goed dat de panden aan Vrijgewijde 42 in 2140 Borgerhout en Klapdorp 97 - 99 in 2000 Antwerpen worden ingezet als noodopvang voor kwetsbare grote gezinnen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.