Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring

raadscommissie Hoboken
ma 06/02/2023 - 19:15 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Maria Snijders, voorzitter; Kathelijne Toen, districtsburgmeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, Waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Paul De Ranter, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Maria Snijders, voorzitter
2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring 2023_DRHO_00005 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 16 januari 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 16 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.