Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 30/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCHO_00117 - Ondersteuning - Cultuur - Academie Hoboken Muziek Woord Dans - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het aangepast meerjarenplan 6 van 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op 19 december 2022 (jaarnummer 93) werd een nominatieve ondersteuning toegekend voor jaar 2023 aan de Academie Hoboken Muziek Woord Dans (ondernemingsnummer 0824.037.071) voor een bedrag van 2.000,00 EUR voor cultuur en erfgoed.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege wil de Academie Hoboken Muziek Woord Dans (ondernemingsnummer 0824.037.071) ondersteunen voor hun werkingskosten en de realisatie van cultuuractiviteiten die openstaan voor een ruim publiek. Het districtscollege voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 2.000,00 EUR.

De ondersteuning van 2.000,00 euro wordt uitbetaald op basis van de afsprakennota A2300077.

Algemene financiƫle opmerkingen

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010205 - Cultuur en erfgoed

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota A2300077 voor de ondersteuning van de Academie Hoboken Muziek Woord Dans, Lage Weg 141 2660 Hoboken, (ondernemingsnummer 0824037071) met een looptijd van 1 januari 2023  tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling aan de Academie Hoboken Muziek Woord Dans, Lage Weg 141, 2660 Hoboken(ondernemingsnummer 0824037071) goed voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Academie Hoboken Muziek Woord Dans  
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
bankrekeningnummer 
BE56 0910 1734 9588
ondernemingsnummer
0824037071
2.000,00 EUR Budgetplaats: 5062000000
Budgetpositie: 6496430
Functiegebied: 2HOB010303A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2HO090739
Budgetperiode: 2300
4505150380