Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_AM_00011 - Amendement van raadslid Guido Verveckken: Paul Vekemanslaan

districtsraad Hoboken
ma 20/03/2023 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Verontschuldigd

Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_AM_00011 - Amendement van raadslid Guido Verveckken: Paul Vekemanslaan 2023_AM_00011 - Amendement van raadslid Guido Verveckken: Paul Vekemanslaan

Motivering

Indiener(s)

Guido Verveckken

Gericht aan

Kathelijne Toen

Tijdstip van indienen

ma 20/03/2023 - 14:39

Toelichting

We vernamen dat er bij het stadsbestuur plannen zijn om op de groenzone aan de Paul Vekemanslaan een nieuwe school voor Lucerna te bouwen.  We begrijpen dat de stad voortdurend op zoek moet naar geschikte locaties om scholen te bouwen, maar delen anderzijds de bezorgdheid van de buurt dat het kostbare groen in deze buurt verloren gaat.  Bovendien stellen we vast dat de speeltuin intensief gebruikt wordt en een grote meerwaarde betekent voor de ganse wijk.  Om bijkomende speelruimte te verwezenlijken lijkt het ons ook aangewezen dat het stadsbestuur met de school in overleg gaat met de vraag om de speelplaats na de schooluren open te stellen voor de kinderen uit de buurt, zoals nu ook al gebeurt in Polderstad.

 Daarom dienen we volgende motie in :

 De districtsraad vraagt aan het districtscollege om aan te dringen bij het stadsbestuur om de speeltuin aan de Paul Vekemanslaan te behouden en de groenzone maximaal te vrijwaren.  Verder vraagt de districtsraad om aan het stadsbestuur te adviseren om met de school in overleg te gaan om de speelplaats open te stellen voor de kinderen uit de buurt.