Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCHO_00040 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. EHBO-opleiding. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 93) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 95) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning Hoboken goed.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning Hoboken.

Na het succes van de EHBO-opleidingen vorig jaar, wil Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) ook dit jaar een EHBO-cursus aanbieden aan een deel van de leidingsploeg. De EHBO-cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaamse Kruis. Het gaat om een volwaardige basiscursus EHBO.

Argumentatie

De leiding van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) kan na afloop de juiste medische eerste hulp verlenen aan leden en anderen. In de cursus komen volgende thema‚Äôs uitgebreid aan bod: standaard benadering, reanimatie, wondzorg, verbandleer, inwendige/interne ziekte/aandoeningen. 

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. 

Daartoe ondersteunt het projecten die voldoen aan minstens 2 voorwaarden uit het projectondersteuningsreglement. Aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • Het project draagt bij tot de ontwikkeling of vorming van de Hobokenaar.
    Door deze cursus te volgen ontwikkelt jonge leiding zich tot competente basishulpverleners die op een correcte manier de eerste hulp kunnen toedienen. 
  • Het project draagt bij tot de positieve beeldvorming van Hoboken.
    Door deze opleiding te volgen verhoogt Scouting Hoboken de veiligheid van hun leden tijdens de werking en bij uitbreiding de gehele bevolking. De jongeren kunnen/moeten ook buiten de werking eerste hulp verlenen.

De gevraagde ondersteuning van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709) voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX001383709)838,80 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouting Hoboken FV
Harold Rosherstraat 40
2660 Hoboken
Rekeningnummer:
BE24 7330 6213 9038
Ondernemingsnummer:
NXX0013837049
838,80 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505148102