Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 20/06/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring

2023_DCHO_00134 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof. Openluchtcinema - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof (ondernemingsnummer 0408.553.310) diende tijdig een projectaanvraag in voor hun openluchtcinema voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

De openluchtcinema is voorzien op 16 juni 2023 en staat open voor iedereen.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Zorgebdrijf vzw - DC Portugesehof (ondernemingsnummer 0408.553.310) organiseert openluchtcinema op 16 juni 2023. Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof vraagt hiervoor een ondersteuning aan van 1.075,00 EUR. 

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Zorgebdrijf vzw - DC Portugesehof volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

 • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
 • een kort activiteitenverslag 
 • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponsorlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
 • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 30 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Zorgbedrijf vzw - DC Portugesehof
(ondernemingsnummer 0408.553.310)
1.075,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zorgbedrijf vzw
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer
0408.553.310
rekeningnummer
BE34 0910 1785 4190
1.075,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 64968000
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505152685
2.

2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring

2023_DCHO_00135 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Snatched FV. SNATCHED Vintage Market - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Snatched FV (NXX0043322673) diende tijdig een projectaanvraag in voor SNATCHED Vintage Market voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

SNATCHED Vintage Market ging door op 4 juni 2023.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning  Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor het reglement projectondersteuning voorzien.

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk-of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Snatched FV (NXX0043322673) organiseerde SNATCHED Vintage Market op 4 juni 2023 in Hoboken.
Snatched FV vraagt voor de realisatie van dit project een ondersteuning aan van 2.000,00 EUR  

Omschrijving budget  

Bedrag  

Locatie

 1.250,00 EUR    

Personeel

950,00 EUR    

Communicatie

1.500,47 EUR    

Vergunningen en verzekeringen

253,74  EUR    

Eten en drinken

563,09 EUR    

Licht en geluid

250,00 EUR   

Calamiteiten500,00 EUR   
Totaal5.267,30 EUR  


Het districtscollege wil SNATCHED Vintage Market ondersteunen voor 1.000,00 EUR. Hiermee willen ze tussenkomen in de kosten voor communicatie, vergunningen, verzekeringen, licht en geluid.

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

 • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
 • een kort activiteitenverslag 
 • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
 • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Snatched Fv
(NXX0043322673)
1.000,00 EUR 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Snatched FV
Ieperstraat 20
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer
NXX0043322673
rekeningnummer 
BE07 7310 5662 8066
1.000,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505151961
3.

2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring

2023_DCHO_00136 - Ondersteuning. Socio. Reglement Projectondersteuning Hoboken - Academie Hoboken Beeld. Fotoproject 'Evening of the day' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071), afdeling fotografie, diende tijdig een projectaanvraag in voor het fotoproject' Evening of the Day' voor het verstrijken van de datum van de tweede aanvraagronde, 15 april 2023.

Het fotoproject 'Evening of the Day' loopt van 25 mei tot en met 30 juni 2023.
De foto's worden zichtbaar opgehangen op diverse locaties, onder meer in enkele privéwoningen, het Gravenhof, het districtshuis, het chinees restaurant, het frituur, een lokaal café, de hobbyclub. Zo ontstaat er een parcours. Academie Hoboken Beeld wil een neerslag maken van het fotoproject door middel van een fotoboek.

De projectaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het reglement projectondersteuning Hoboken.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement Projectondersteuning  Hoboken goed.

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het toekennen volgens reglement van districtsbudgetten aan specifieke wijk- of burgerinitiatieven.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen.

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071) organiseert het fotoproject 'Evening of the day' van 25 mei tot
30 juni 2023 in Hoboken. De academie vraagt voor de realisatie van dit fotoproject een ondersteuning aan van 3.548,00 EUR  EUR  

Omschrijving budget  

Bedrag  

Printwerk foto's  A2 (binnen/buiten)

 790,00 EUR

 printwerk foto's A2 recto/verso (voor aan ramen te hangen)

40,00 EUR

Drukwerk omkadering, klein ophangmateriaal,
materiaal plaatsing  

600,00  EUR

Printen catalogus A5 van de tentoonstelling (250 exemplaren) als herinnering aan de expo  

1.518,00  EUR

promotioneel drukwerk 

500,00 EUR

Sociaal media compagne

100,00 EUR

Totaal 3.548,00  EUR


Het districtscollege wil het fotoproject 'Evening of the day' ondersteunen voor 2.000,00 EUR. Het printwerk van de foto's, kosten voor de omkadering, ophang - bevestigingsmaterialen, promotioneel drukwerk en kosten voor promotie via sociale media komen in aanmerking. Het printen van de catalogus A5 van de tentoonstelling komt niet in aanmerking.  

Binnen de 90 dagen na afloop van het project moet door Academie Hoboken Beeld volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

 • financiële verantwoordingsstukken (facturen, kastickets...) 
 • een kort activiteitenverslag 
 • een voorbeeld van de communicatie waarop het gebruik van het sponserlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is
 • een volledig overzicht van de inkomsten/uitgaven 

De projectondersteuning zal binnen een termijn van 60 dagen na controle van de rapportage worden uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning goed: 

Academie Hoboken Beeld (ondernemingsnummer 0824.037.071)2.000,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen -
Academie Hoboken Beeld  
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
ondernemingsnummer
0824.037.071
rekeningnummer 
BE08 0910 1734 2013
2.000,00 EUR budgetplaats: 5066000000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2HOB010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505152008
4.

2023_DCHO_00137 - Districtscollege - Notulen 13 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00137 - Districtscollege - Notulen 13 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00137 - Districtscollege - Notulen 13 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 13 juni 2023. Iedereen was aanwezig.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 13 juni 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
5.

2023_DCHO_00138 - Districten Wilrijk en Hoboken. Tennisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00138 - Districten Wilrijk en Hoboken. Tennisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00138 - Districten Wilrijk en Hoboken. Tennisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Tennisstraat in de districten Hoboken en Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 29 maart 2019 (jaarnummer 2832).

Op 5 juni 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Tennisstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 4.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Tennisstraat op nummer 4, aan alle voorwaarden voldoet.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Tennisstraat in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 29 maart 2019 (jaarnummer 2832).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DCHO_00139 - District Hoboken. Karel Van de Woestijnestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2023_DCHO_00139 - District Hoboken. Karel Van de Woestijnestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00139 - District Hoboken. Karel Van de Woestijnestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Karel Van de Woestijnestraat in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de collegezitting van 31 maart 2017 (jaarnummer 3050);
 • maakt deel uit van de wijk Moretusburg waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.

Op 5 mei 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Karel Van de Woestijnestraat om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te verwijderen. 


Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 8.

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze plaats niet meer gebruikt wordt. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Karel Van de Woestijnestraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 31 maart 2017 (jaarnummer 3050).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.