Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCHO_00054 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 21/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00054 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Goedkeuring 2023_DCHO_00054 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Hoboken wil werk maken van gelijke kansen voor alle Hobokense kinderen en de organisaties die hieraan meewerken ondersteunen.

Het district Hoboken kreeg een vraag naar ondersteuning van Kennis VZW, die ouders van kwetsbare jongeren helpt door hen de nodige tools aan te reiken om zo de jongeren beter te begeleiden bij hun schoolse en maatschappelijke vorming.

Met dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen toestemming gevraagd om een ondersteuning uit te betalen aan Kennis VZW.

Argumentatie

Kennis VZW reikt ouders, via persoonlijke begeleiding, lezingen en workshops, de nodige tools aan om kwetsbare jongeren en kinderen van thuis uit ondersteund te laten worden en zo de slaagkansen van deze jongeren te vergroten, zowel op school als daarbuiten.

Een toelage uitkeren in functie van een sociaal doel is geen districtsbevoegdheid. 

In dit besluit wordt toestemming gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen om  Kennis VZW een jaarlijkse ondersteuning te mogen uitkeren  voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2024-2025.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010304 - Strijd tegen armoede

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om aan Kennis VZW een jaarlijkse ondersteuning te mogen uitkeren voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2024-2025.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.