Terug
Gepubliceerd op 29/11/2023

2023_IP_00180 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Doorvoer militair materiaal naar Israël via Antwerpse haven

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00180 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Doorvoer militair materiaal naar Israël via Antwerpse haven 2023_IP_00180 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Doorvoer militair materiaal naar Israël via Antwerpse haven

Motivering

Indiener(s)

Peter Mertens, Mie Branders

Gericht aan

Annick De Ridder, Bart De Wever

Tijdstip van indienen

do 16/11/2023 - 08:16

Toelichting

In een opiniestuk in De Morgen vragen de VZW vredesactie en verschillende andere vredes- en mensenrechtenorganisaties en vakbonden voor een verbod op de doorvoer van militair materiaal naar Israël via Belgische havens.

Wij hadden daarom volgende vragen:

  • Welke schepen van de ZIM-rederij, gekend voor militair transport voor Israël, liepen in de voorbije 12 maanden aan in de haven van Antwerpen en wanneer? Van die schepen ontvingen we graag de volgende informatie: de naam van het schip, tijd van aankomst, tijd van vertrek, kaai of kaaien waar het schip aangemeerd is, de ondernemingen die de logistieke afhandeling deden.  Kunt u ook de vorige en volgende bestemming aangeven? Kunt u aangeven welke van die schepen Israël als eindbestemming hadden? 

  • Bij welke van die schepen lag een vervoersvergunning voor explosieven voor, zoals voorzien in het KB van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen?

  • Kunt u van die schepen een overzicht geven van de gevaarlijke goederen volgens de International Maritime Dangerous Goods (IMDG)-reglementering die aan boord waren en welke geladen werden, met een beschrijving van de goederen, hoeveelheid, de precieze categorisering van de gevaarlijke goederen en de bestemming van deze goederen.

  • Kunt u eveneens een overzicht geven van goederen op die schepen, die op basis van de eerder genoemde reglementering inzake explosieven vergunningplichtig zijn maar die niet onder de IMDG-reglementering vallen?

  • Bent u bereid om de dienst Controle Strategische Goederen op de hoogte te stellen van deze transporten, zodat de DCSG kan nagaan of er hier, net als eerder door de Saudische rederij Bahri, doorvoer zonder de nodige vergunningen heeft plaatsgevonden? Bent u bereid om dat ook voor toekomstige aanlopen van ZIM-schepen te doen gedurende het Israëlische militaire optreden in Gaza?