Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBO_00136 - Ondersteuning - Jeugd - Moving ground vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 27/06/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00136 - Ondersteuning - Jeugd - Moving ground vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00136 - Ondersteuning - Jeugd - Moving ground vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In Borgerhout werkt vzw Moving Ground voor jongeren van 10 tot 26 jaar een jeugdaanbod uit waarbij ingezet wordt op inclusieve en sociaal artistieke methodieken.

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 00084) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin een nominatieve ondersteuning aan Moving Ground vzw werd voorzien van 9.000 EUR.

In dezelfde aanpassing werd een bedrag van 80.254,00 euro opgenomen als nog te bepalen (2BOR010402A00000/5030100000/6496800/2300/2BO090110). Van dit voorziene budget wordt er 13.5000,00 euro nominatief toegekend aan Moving ground vzw. Wat maakt dat de totale ondersteuning op 22.500,00 euro komt.Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Voor de organisatie van hun reguliere werking en vakantieaanbod wil het district Moving ground vzw ondersteunen volgens de voorwaarden uitgezet in bijgevoegde afsprakennota.


Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota 'Ondersteuning aan Moving ground vzw voor jaarwerking 2023' voor de ondersteuning van vzw Moving Ground,  Noordersingel 28-30, 2140 Borgerhout (Ondernemingsnummer: 0598.782.28) met een looptijd van 01 januari 2023 en 31 december  2023 voor een bedrag van 22.500,00 euro te bekrachtigen.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 22.500,00 euro aan vzw Moving Ground, Noordersingel 28-30, 2140 Borgerhout (Ondernemingsnummer: 0598.782.28) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Moving Ground vzw
Noordersingel 28-30
2140 Antwerpen
BE49 3631 6132 3871
0598.782.285 
9.000,00 euro

Budgetplaats: 5031000000 

Budgetpositie: 6496800 

Functiegebied: 2BOR010402A00000 

Subsidie: SUB_NR 

Fonds: INTERN 

Begrotingsprogramma: 2BO090750

 Budgetperiode: 2300 


4505150947
Moving Ground vzw
Noordersingel 28-30
2140 Antwerpen
BE49 3631 6132 3871
0598.782.285 
13.500,00 euro

Budgetplaats: 5030100000 

Budgetpositie: 6496800 

Functiegebied: 2BOR010402A00000 

Subsidie: SUB_NR 

Fonds: INTERN 

Begrotingsprogramma: 2BO090110

Budgetperiode: 2300 


4505150947Bijlagen

  • AN_MG_Jaarwerking_2023.pdf