Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00110 - Districtscollege - notulen 18 april, 2 mei en 16 mei 2023. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00110 - Districtscollege - notulen 18 april, 2 mei en 16 mei 2023. - Goedkeuring 2023_DCBO_00110 - Districtscollege - notulen 18 april, 2 mei en 16 mei 2023. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 18 april, 2 mei en 16 mei 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zittingen goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 18 april, 2 mei en 16 mei 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.

Bijlagen

  • Notulen_DCBO_20230502.pdf
  • Notulen_DCBO_20230418 (1).pdf
  • Notulen_DCBO_20230516-pagina's-1-47[1].pdf
  • Notulen_DCBO_20230516-pagina's-48-116-pagina's-1-40[1].pdf
  • Notulen_DCBO_20230516-pagina's-48-116-pagina's-41-69[1].pdf