Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne

districtsraad Borgerhout
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne 2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 01/03/2023 - 22:24

Toelichting

Woensdag 7 februari 2023 verschenen de plannen van “Captain Jack” in de pers. De plannen betreffen een themapark vlak naast de luchthaven van Deurne. De plannen veroorzaakten grote bezorgdheid in de regio, en meer bepaald bij de lokale besturen van de nabijgelegen gemeenten maar ook bij districten van de stad Antwerpen die aan de luchthaven grenzen.  

De plannen voor een themapark op de luchthaven baart ons als district grote zorgen. Het is op een plek met wegen die nu al vol files staan en op een locatie die watergevoelig is. De gevolgen zijn vermoedelijk voorspelbaar. Er zal een nog grotere verkeerschaos ontstaan en door bijkomende verharding zullen er problemen komen met de infiltratie en buffering van water. Hierdoor dreigt meer waterschaarste in nabijgelegen natuurgebieden en andere groenvoorzieningen. Er moet natuurlijk nog een heel traject met vergunningen worden doorlopen maar de impact van een themapark van zulke aard kan niet anders dan gevolgen hebben, ook voor Borgerhout dat pal aan de luchthaven grenst.

Daarom is het belangrijk vanuit het district onze bezorgdheden al mee te geven aan hogere overheden, andere gemeentebesturen en betrokken partijen. Ook al is er op dit moment nog geen concreet dossier om te kunnen beoordelen.

Want Borgerhout grenst aan de luchthaven waar de verkeersdruk nu al enorm is. De hoofdwegen (autosnelwegen en gewestwegen) rondom de luchthaven zijn al compleet verzadigd. De R11 in het bijzonder. Sluipverkeer (ook zwaarder verkeer) dat de grote assen wil ontwijken, zoekt nu al zijn weg door wijken en woonstraten tot in Borgerhout. De impact van die verzadiging is daar dagelijks voelbaar. De leefbaarheid en gezondheid van de vele mensen die op die hoofdassen wonen staat dus nu al onder druk. 

De plannen voor ‘Captain Jack’ zoals die werden voorgesteld zullen ook de klimaatdoelstellingen van het district en de stad Antwerpen niet ondersteunen. Niet alleen qua mobiliteit, maar ook qua verharding en waterhuishouding. We denken hier aan de mogelijke gevolgen voor nabijgelegen groen- en natuurgebieden maar ook het park in Borgerhout extra muros. De toets met het gewestelijk RUP zal uiteraard gebeuren bij de procedure tot omgevingsvergunning. Dit alles neemt niet weg dat we nu al deze bezorgheden als districtsraad moeten overmaken.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art 1. De Districtsraad van Borgerhout maakt sterk voorbehoud tegen ontwikkelingen op die locatie omdat ze de leefbaarheid en de klimaatdoelstellingen in het district in het gedrang kunnen brengen en die verkeersdruk op de verzadigde (gewest)wegen van Borgerhout nog verder kan doen toenemen.

Art .2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om bij de Vlaamse overheid en de stad Mortsel aan te dringen op de herziening van de plannen op de site van de luchthaven en te ijveren voor een andere invulling.

Art .3 De Districtsraad van Borgerhout vraagt aan het districtscollege van Borgerhout om de  bezorgdheden van de districtsraad in deze motie over te maken aan de betrokken districten en gemeenten grenzend aan de luchthaven.