Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof 2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

Motivering

Indiener(s)

Marc De Meyer

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 22/03/2023 - 22:00

Toelichting

Ter hoogte van het woonzorgcentrum Gitschotelhof in de Lode van Berckenlaan 361 blok F ligt het voetpad wééral eens in een lamentabele staat.

En wéér hetzelfde stukje als twee jaar geleden.

In deze blok F verblijven voornamelijk zwaar mindervalide kinderen en volwassenen en passeren er heel wat mensen van de serviceflats daarrond die zich verplaatsen met een rollator of rolstoel.

Vooral het stuk voetpad voor de keitjeszone waarop voertuigen kunnen parkeren lijkt wel gebombardeerd.

Tegels steken uit of er ontbreken gewoon tegels, de andere liggen er schots en scheef bij.

Maar het blijft niet beperkt tot deze zone alleen.

De bewoners hebben al mails gestuurd naar de stadsdiensten maar zonder gevolg.

Vraag:

Het Borgerhoutse districtscollege vraagt de bevoegde stadsdiensten om het voetpad voor het WZC Gitschotelhof in de Lode van Berckenlaan duurzaam te herstellen, liefst zo spoedig mogelijk.