Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_DCBO_00107 - Cultuur - Littekens van Borgerhout - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00107 - Cultuur - Littekens van Borgerhout - Kennisneming 2023_DCBO_00107 - Cultuur - Littekens van Borgerhout - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op zondag 21 mei 2023 huldigt het district een nieuwe gedenksteen in op de zijgevel van het districtshuis. De nieuwe gedenksteen is een reactie op een gedenksteen uit 1949 die Borgerhoutse kolonialen herdenkt, aan de andere kant van het gebouw. Het is ook één van de resultaten van de erfgoedwerking rond lokaal, gevoelig erfgoed. Er zijn die dag gratis gegidste rondleidingen (te voet of met de fiets).

De erfgoedwerking 'Littekens van Borgerhout' focust op lokaal, gevoelig erfgoed dat (on)zichtbaar is in het straatbeeld. Vorig jaar werden er gesprekstafels, gegidste rondleidingen en gespreksavonden georganiseerd. Het doel was steeds om mensen te informeren en dialoog te stimuleren. Er werd ook inspraak verzameld rond deze verwijzingen naar het koloniaal verleden in het straatbeeld. De meningen waren uiteenlopend; er waren zowel voorstanders voor behoud, verwijdering, als (artistieke) duiding. Dat laatste genoot merkbaar de voorkeur. 

Het district maakte op basis van die input een aantal keuzes, ook in het kader van een inclusieve publieke ruimte. In plaats van de gedenksteen uit 1949 te verwijderen of te behouden zonder meer, werd gekozen voor de toevoeging van een nieuwe en even monumentale gedenksteen die slachtoffers van het koloniaal verleden herdenkt. Hiervoor werd toelating bekomen bij het agentschap onroerend erfgoed en het college van burgemeester en schepenen. 

Meer informatie over dit traject en de historische kennis vindt men op www.borgerhoutbewaart.be.  

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Gratis programma op zondag 21 mei 2023:

  • 13u tot 14u30: gidsbeurten langs koloniaal erfgoed in het straatbeeld. Te voet of met de fiets.
     
  • 14u30 tot 15u: toelichting door districtsschepenen en poëzie door Muabana aan de nieuwe gedenksteen (westgevel districtshuis, ter hoogte van de Sergeyselsstraat).
     
  • 15u tot 16u30: receptie in de inkomhal van het districtshuis. 

Algemene financiële opmerkingen

Het bestuursakkoord 2019-2024 (goedgekeurd in de districtsraad van 23 september 2019, jaarnummer 74) benoemt de noodzaak van het erfgoedtraject Littekens van Borgerhout. De financiële gevolgen hiervan worden opgenomen via de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. 

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0102 - Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district
2BOR010203 - In Borgerhout besteden we aandacht aan projecten die onze geschiedenis beter bekend kunnen maken

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het programma rond Littekens van Borgerhout. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2023_IP_15_Collegiale_brief.pdf
  • toelating_agentschap_onroerend_erfgoed.pdf