Terug districtsraad Borgerhout

Mon 26/06/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat

B-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties