Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 07/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming 2023_DCEK_00044 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.

Argumentatie

Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

3/03/2023
2023_CBS_01254
Stedelijk patrimonium - District Ekeren. Terbeschikkingstelling stadsgrond ten behoeve van de inrichting van een hondenloopzone - Goedkeuring
3/03/20232023_CBS_01258
Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Oorderseweg 83, 2180 Ekeren - Bouwen sportgebouw voor gym, voetbal en atletiek. Vastlegging krediet - Goedkeuring
3/03/2023
2023_CBS_01314
District Ekeren. Bist, Prinshoeveweg, Veltwijcklaan (fietspad goederenspoor). SWOU12383 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.