Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren 2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren

Motivering

Indiener(s)

Freddy Geens

Gericht aan

Marc Elseviers

Tijdstip van indienen

ma 20/03/2023 - 15:45

Toelichting

Op 1 juli zet De Lijn opnieuw een belangrijke stap in de gefaseerde uitrol van de basisbereikbaarheid. Nu de aanpassingen door alle lokale besturen, dus ik veronderstel ook het district Ekeren, goedgekeurd werden, start de VVM met de concrete voorbereidingen om ze op het terrein uit te voeren. Zo worden in de komende weken de nodige aanpassingen gedaan aan o.a. de werkroosters voor de chauffeurs, halteplannen en -borden, routeplanner, brochures …

Op welke wijze zal onze Raad op de hoogte gebracht worden van de voormelde goedkeuringen en de aanpassingen in de praktijk aan het autobusnetwerk in ons district, de frequenties, de halteplaatsen? In welke mate zal het mogelijk zijn voor onze Raad om nog invloed uit te oefenen op de voorstellen van De Lijn? En wat met de plaatsing van schuilhuisjes en fietsstallingen, iets waar in Ekeren nog hoge nood aan is, aan de haltes?