Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

Notulen  districtsraad Ekeren

ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
1.

2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lotte Vergauwen de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 3).
De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.  

Om in de vervanging van raadslid Lotte Vergauwen te voorzien, werden volgende opvolgers aangeschreven:

 • 7de opvolger, Fabienne Toussein gaf aan dit mandaat niet op te nemen; 
 • 8ste opvolger, Bart Delacourt gaf aan dit mandaat niet op te nemen; 
 • 9de opvolger, Koen Baetens gaf aan dit mandaat niet op te nemen;  
 • 10de opvolger, Jeroen Budts gaf aan dit mandaat niet op te nemen;  
 • 11de opvolger, Marja De Peuter gaf aan dat zij niet meer woonachtig is in Ekeren;  
 • 12de opvolger, Ingrid Weverbergh gaf aan dit mandaat in de districtsraad van Ekeren te willen opnemen. 
Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Ingrid Weverbergh werden tijdig bezorgd.
Mevrouw Ingrid Weverbergh voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 119 stelt dat artikelen 13 en 14 van toepassing zijn op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid".
 • Artikel 13 stelt dat het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de districtsraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 regelt dat:
  - het districtsraad dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Besluit

De districtsraad Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat mevrouw Ingrid Weverbergh het mandaat van districtsraadslid - als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen - zal opnemen.

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Ingrid Weverbergh goed.

Artikel 4

Mevrouw Ingrid Weverbergh legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
De voorzitter verklaart mevrouw Ingrid Weverbergh aangesteld in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2.

2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.
Mevrouw Ingrid Weverbergh legde op de districtsraad van 27 maart 2023 de eed af als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen.

Argumentatie
De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.
Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 119 stelt dat artikel 6 van toepassing is  op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid".
 • Artikel 6§7 stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.
  Hetzelfde artikel bepaalt dat de opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de bijgevoegde rangorde van de districtraadsleden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
3.

2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 januari 2019 besliste de districtsraad om een bestendige raadscommissie op te richten (jaarnummer 12). Deze bestendige districtsraadscommissie bestaat uit de voltallige districtsraad.

De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.
Mevrouw Ingrid Weverbergh legde op de districtsraad van 27 maart 2023 de eed af als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen.

Argumentatie

Aangezien de bestendige districtsraadscommissie bestaat uit de voltallige districtsraad, is raadslid Ingrid Weverbergh ook lid van deze commissie. 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikelen 37 en 126 bepalen dat de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Conform artikel 65 van het Basisreglement “Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen" kan de districtsraad volgende raadscommissies oprichten: bestendige raadscommissies en themacommissies. Daarnaast verduidelijkt dit basisreglement in hoofdstuk 5 de procedures en de werking van de raadscommissiezittingen.

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de bestendige districtsraadscommissie.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DREK_00006 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
4.

2023_DREK_00006 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

2023_DREK_00006 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 7 december 2022 vond een vergadering plaats van de seniorenraad district Ekeren.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
seniorenraad 7 december 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DREK_00007 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
5.

2023_DREK_00007 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

2023_DREK_00007 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 8 februari 2023 vond een vergadering plaats van de seniorenraad district Ekeren.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
jeugdraad
8 februari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
6.

2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 16  februari 2023 vond een vergadering plaats van de cultuurraad district Ekeren.
Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
cultuurraad
16 februari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
7.

2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 27 februari 2023. Districtsraadsleden Filip Van Den Broeck (VB)  en Lotte Vergauwen (Groen) hebben zich verontschuldigd voor deze vergadering. 

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 27 februari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DREK_00013 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
8.

2023_DREK_00013 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming

2023_DREK_00013 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de zitting van 14 februari 2023 (jaarnummer 00028) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 7 februari 2023 goed;

In de zitting van 27 februari 2023 (jaarnummer 00039) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 14 februari 2023 goed;

In de zitting van 7 maart (jaarnummer 00045) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 27 februari 2023 goed.

In de zitting van 14 maart (jaarnummer 00049) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 7 maart 2023 goed.


Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 97 en 182 van het Decreet over het Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 52 en 181 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit:
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van het districtscollege van 7, 14, 27 februari en 7 maart 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
9.

2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren

2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren
Indiener(s)
Freddy Geens
Gericht aan
Marc Elseviers
Tijdstip van indienen
ma 20/03/2023 - 15:45
Toelichting

Op 1 juli zet De Lijn opnieuw een belangrijke stap in de gefaseerde uitrol van de basisbereikbaarheid. Nu de aanpassingen door alle lokale besturen, dus ik veronderstel ook het district Ekeren, goedgekeurd werden, start de VVM met de concrete voorbereidingen om ze op het terrein uit te voeren. Zo worden in de komende weken de nodige aanpassingen gedaan aan o.a. de werkroosters voor de chauffeurs, halteplannen en -borden, routeplanner, brochures …

Op welke wijze zal onze Raad op de hoogte gebracht worden van de voormelde goedkeuringen en de aanpassingen in de praktijk aan het autobusnetwerk in ons district, de frequenties, de halteplaatsen? In welke mate zal het mogelijk zijn voor onze Raad om nog invloed uit te oefenen op de voorstellen van De Lijn? En wat met de plaatsing van schuilhuisjes en fietsstallingen, iets waar in Ekeren nog hoge nood aan is, aan de haltes?

 

 

 

10.

2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Afwezig
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid
Verontschuldigd
Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
10.

2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven

2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven
Indiener(s)
Guido Staes
Gericht aan
Mick De Maere
Tijdstip van indienen
di 21/03/2023 - 19:38
Toelichting

De voorbije maand werden de inwoners van de August Scheyvaertslaan tweemaal met een onvoorziene situatie geconfronteerd waarbij de straat werd afgesloten zonder enige waarschuwing of bericht.

Meer bepaald de wijziging in de route van de carnavalsstoet en werken vooraan de straat vanaf 21.03.2023.

In tegenstelling tot de communicatie rond de werken in eigen beheer is hier toch een groot gebrek aan berichtgeving naar de Ekerenaar.  En dit ondanks de bereidwilligheid van onze districtsmedewerkers en ons districtsbestuur die dan alsnog trachten deze lacunes op te vangen door nog snel een oplossing te zoeken.  Waarvoor dank.  Ondertussen is er echter al heel wat wrevel ontstaan.  

We hadden dan ook graag geweten of er een structurele aanpak mogelijk is.

Beide situaties waren immers al bij verschillende stadsdiensten gekend, ruim voor de dag zelf.  Het moet toch mogelijk zijn dat U als bestuur minstens een melding ontvangt?

Kan ons bestuur aandringen bij de stadsdiensten om activiteiten in ons district die een impact hebben op lokale mobiliteit of leefomgeving te melden?Bvb. De politie zal toch op de hoogte geweest zijn van de route, de dienst tijdelijke verkeerssignalisatie, stadsreinging,…

Kan er dan aansluitend zeker via de website van het district een bericht aangemaakt worden met ook practische info zoals bij werken in eigen beheer? bvb waar de vuilophaling kan doorgaan…

Want de Ekerenaar verdient Zeker in Ekeren op de hoogte te zijn!

Dank U.