Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00042 - Ondersteuning - Ondersteuning Ganzerijders. Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00042 - Ondersteuning - Ondersteuning Ganzerijders. Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00042 - Ondersteuning - Ondersteuning Ganzerijders. Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 44) keurde de districtsraad het reglement ondersteuning gansrijders goed.

Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen VZW diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement Ondersteuning Gansrijders. 

Het evenement vond plaats op 18 februari 2023. De aanvraag is door de cyberaanval tijdig gebeurd via email en daarna in de databank aangevraagd.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuur beleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Ganzerijders Zandvliet - Vermaak na arbeid - Veteranen VZW
1.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ganzerijders Zandvliet - Vermaak Na Arbeid - Veteranen vzw
Suikervoetpad 9
2040 Zandvliet
(0663.783.470)
BE86 0017 9535 8650
1.000,00 EUR budgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147590