Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00044 - Zuidhavendijk. Wegeniswerken/Verbindingsbrug. SWOU12991 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00044 - Zuidhavendijk. Wegeniswerken/Verbindingsbrug. SWOU12991 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2023_DCBZL_00044 - Zuidhavendijk. Wegeniswerken/Verbindingsbrug. SWOU12991 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district wenst in de Zuidhavendijk, ter hoogte van Conterscherp, het fietscomfort te verbeteren en missing links in het fietsnetwerk weg te werken.

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling legt het concept ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Om het fietscomfort te verbeteren wordt de kasseiweg Zuidhavendijk aangepakt.
 Vandaag ontbreekt de verbinding tussen Zandvliet en het jaagpad. De aanleg van een brug over de bestaande beek en een verbindingspad tussen brug en jaagpad zullen voor een gebruiksvriendelijke en veilige verbinding zorgen.

Studiebureau Sweco werd aangesteld voor de opmaak van de brug en het verbindingspad dat mee werd geïntegreerd in het concept dat volgende elementen bevat:

 • de heraanleg van de straat Zuidhavendijk:
  • de bestaande kasseiweg wordt heraangelegd met kasseien en met een karrespoor van beton. De totale rijwegbreedte verandert niet ten opzichte van de bestaande toestand (3m20).
 • de aanleg van een composietbrug over de brede beek:
  • de brug is 4m breed (inclusief borstwering) en 8m lang;
  • de brug wordt 90cm hoger aangelegd zodat de helling van het verbindingspad in het dijklichaam beperkt blijft.
 • een verbindingspad tussen jaagpad en brug:
  • het verbindingspad heeft een breedte van 3m en langs beide zijden een horizontale bermbuffer van 50cm.

Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.
 Het hemelwater zal ter plaatsen worden geïnfiltreerd.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Zuidhavendijk is een lokale straat.

Algemene financiële opmerkingen

Mogelijk komt dit project in aanmerking voor de ‘Kopenhagensubsidie fietsinfrastructuur’.
Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SBT11363/INTERN/2400/5022500000/224/2BZL010101M02184/2BL090610.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02184 - SWOU12991 Zuidhavendijk (brug en rijweg Zuidhavendijk)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het concept (16 november 2022) voor wegeniswerken/Verbindingsbrug in de Zuidhavendijk, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT

Na de inspraakprocedure:

 • concept uitwerken tot een definitief ontwerp;
 • indien vereist archeologienota laten opmaken;
 • opdracht geven aan studiebureau om de brug en het jaagpad in detail veder uit te werken.

SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

 • afspraken formaliseren met de betrokken partijen;
 • communicatie en participatietraject organiseren.

Bijlagen

 • 20221116_12991_CO_NT.pdf
 • Zuidhavendijk_2DSchets.pdf