Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00041 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Viswater (fase 3) - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00041 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Viswater (fase 3) - Goedkeuring 2023_DCBZL_00041 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Viswater (fase 3) - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 staan onderhouds- en herstellingswerken gepland voor een aantal straten in de wijk Viswater (fase 3):

  • Van Couwervenstraat;
  • Gilles Damaesstraat;
  • Middelburgstraat;
  • Tongerlostraat.

Doelstelling van deze onderhoudsopdrachten is om maximaal in te zetten op het heraanleggen van de bestaande toestand in de genoemde straten in deze wijk.

Argumentatie

Het districtscollege wenst voor de onderhouds- en herstellingswerken (fase 3) in de wijk Viswater maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Bij deze geplande onderhouds- en herstellingswerken is geen herontwerp van de openbare ruimte aan de orde: het betreft het vernieuwen van de materialen met op een paar plaatsen beperkte wijzigingen in functie van beeldkwaliteit en leesbaarheid van het openbaar domein.

Voor wat betreft toegangen naar opritten wordt gestreefd naar daar waar dit kan, maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De straten in de wijk Viswater zijn lokale straten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist principieel om in fase 3 in de wijk Viswater maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Voor wat betreft toegangen naar opritten beslist het districtscollege om maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.