Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Brochure vrijetijdscentrum De Schelde - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Brochure vrijetijdscentrum De Schelde - Goedkeuring 2023_DCBZL_00046 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Brochure vrijetijdscentrum De Schelde - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 december 2018 (jaarnummer 305) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie.

Algemene financiële opmerkingen

Er werd een offertevraag verstuurd voor 4.900 brochures van het vrijetijdscentrum De Schelde voor de zomer 2023 en insert kalender.

Volgende leveranciers werden aangeschreven:

  • Antilope De Bie NV
  • Drukkerij Gazelle nv
  • Durnam BVBA
  • Albe De Coker NV

Antilope De Bie NV heeft een offerte ingediend voor een totale kostprijs van 7.035,53 EUR incl. BTW.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0104 - Verantwoord en slim bestuur
2BZL010402 - Communicatie, participatie & promotie

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning voor de brochure van het vrijetijdscentrum De Schelde, goed voor een bedrag van 6.637,29 EUR + 398,24 EUR = 7.035,53 EUR. Dit kan uitgevoerd worden door Antilope De Bie NV, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel, BE0414.535.339.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Antilope De Bie
Nijverheidsstraat 6
2570 Duffel
OND: 0414.535.339
BE52 8600 0120 5509
7.035,53 EUR
(incl. BTW)
budgetplaats: 5023500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2BZL010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090171
budgetperiode: 2300
4005546239