Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCBZL_00052 - Kermis - Nieuw kermisplan Lillo. Keizerrijden - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 13/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00052 - Kermis - Nieuw kermisplan Lillo. Keizerrijden - Goedkeuring 2023_DCBZL_00052 - Kermis - Nieuw kermisplan Lillo. Keizerrijden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De kermis Keizerrijden gaat door in het district dat vorig jaar het evenement Keizerrijden heeft gewonnen. Deze kermis vindt in 2023 plaats in Lillo. Voor deze locatie dient dan ook een kermisplan opgesteld te worden.

Argumentatie

De kermis Keizerrijden hangt samen met het evenement Keizerrijden. Dit evenement wordt telkens georganiseerd in het district van de winnaar van het voorgaande jaar. In 2023 zal de kermis Keizerrijden plaatsvinden aan de jachthaven van Lillo. Om het evenement en de kermis goed te kunnen organiseren, werd er een kermisplan opgesteld. Het kermisplan werd besproken met de foorbonden en in overleg werd geopteerd om de attracties aan de jachthaven te plaatsen en de eetkramen te laten aansluiten met de overige eetkramen van het evenement Keizerrijden. De brandweer heeft dit nieuwe kermisplan gunstig geadviseerd onder de standaardvoorwaarden.

Het kermisplan werd zo gedetailleerd mogelijk opgetekend met vermelding van alle kramen en hun locatie. Door de gevolgen van de cyberaanval begin december 2022 was het nog niet mogelijk een versie in dwg-formaat te tekenen.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 4 van het kermisreglement goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt dat het districtscollege beslist over de modaliteiten voor het opstellen van het kermisplan.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het nieuw kermisplan voor de kermis Keizerrijden in Lillo goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF
toezicht houden op de kermis;
SB/BOF de stroomvoorziening voor de kermis te voorzien gedurende de exploitatieperiode;
PZAom de zone verkeersvrij te maken.

Bijlagen

  • Kermis_Keizerrijden_loc_attracties.png
  • Kermis_Keizerrijden_loc_eetkr_20230308.png
  • advies_BW_E.00085.A4.0001.DOCX