Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 27/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring 2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wenst de campagne  "Naar de winkel? In uw buurt!" te hernemen.  De actie loopt van maandag 1 mei 2023 tot en met zondag 11 juni 2023.

Elke deelnemende handelaar geeft de klant een stempel. De klant kan op deze manier meedingen voor prijzen.  De klanten kunnen hun volle spaarkaarten deponeren tot en met zondag 11 juni 2023 in een deponeerbox.

De deponeerboxen zullen bij de deelnemende handelaars, marktkramers, vrijetijdscentrum De Schelde, de bibliotheek en het stadsloket staan. De inlichtingen in verband met de deponeerboxen zijn terug te vinden op de spaarkaart en de website.

Voor de toekenning van de prijzen trekt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo winnaars uit de deponeerboxen.  Als hoofdprijs zal een fiets geschonken worden. De winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens een ontvangst in het districtshuis.

Argumentatie

Het district zal na de campagne de winnende spaarkaarten trekken. Het district wenst gekoppeld aan deze actie een slotmoment met receptie te organiseren voor alle deelnemende winnaars en winkeliers.

De ontvangst zal doorgaan op donderdag 22 juni 2023. Voorafgaand wordt de trekking georganiseerd waar het districtscollege prijzen weggeeft:

  • 1ste prijs is een fiets;
  • andere prijzen zijn een fietstas met gadget en waardebon aangekocht bij het vrijetijdscentrum.

Het districtscollege keurt de ontvangst op donderdag 22 juni om 19.30 uur goed. De ontvangst wordt in eigen beheer georganiseerd en gaat door in de raadszaal van het districtshuis.

De fiets, fietstassen en gadgets zijn beschikbaar. De aankoop waardebonnen vrijetijdscentrum wordt geregeld via districtsbudget.

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiƫle opmerkingen

De uitgaven voor de organisatie van de receptie vallen onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de prijsuitreiking in het districtshuis op donderdag 22 juni 2023 om 19.30 uur goed en beslist de genodigden na afloop een receptie aan te bieden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.