Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Noordland: heraanleg kruispunt Conterscherp

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Noordland: heraanleg kruispunt Conterscherp 2023_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Noordland: heraanleg kruispunt Conterscherp

Motivering

Indiener(s)

Bart Goris

Gericht aan

Carl Geeraerts, Rudi Sempels, Sandra Suykerbuyk, Pascale De Langhe

Tijdstip van indienen

vr 26/05/2023 - 09:30

Toelichting

Beste college,


In het collegeverslag van 24/04/2023 lezen we volgende argumentatie bij het punt "Noordland. SWPR13262 - Definitief ontwerp - Goedkeuring". 


"Op het kruispunt Noordland – Conterscherp wordt een verkeersplateau aangelegd. Deze zal fungeren als snelheidsremmende maatregel en de overgang tussen zone-30 en zone-50 markeren. Bijkomend worden fietssuggestiestroken in Noordland aangelegd ten noorden van het verkeersplateau tot aan de start van de zone- 70. Deze ingreep dient ten behoeve van het verhogen van de zichtbaarheid en veiligheid van fietsverkeer."

Het districtsbestuur ging na het uitgebreid bestuderen van dit dossier over tot het eenparig goedkeuren, zo lezen we in het verslag. 


Wanneer onze fractie de plannen van deze heraanleg in detail bekijkt, stellen we ons toch vragen bij dit ontwerp. Het idee tot leesbaarheid en veiligere situatie zijn we uiteraard genegen, we vinden echter dat hier enkele opportuniteiten gemist worden:

1) We zien dat de verharding op twee kruispunten wordt weggenomen: zowel op de hoek van de Volle Ton als op de hoek met de Conterscherp (kant Noordland). Ontharding is goed, maar hierdoor wordt de zwakke weggebruiker gedwongen zich op het kruispunt te begeven. De locatie van deze ontharding lijkt ons dan ook niet optimaal en eerder een doorgedreven idee tot ontharding ten allen prijze. 

2) Na de ontharding, komt dan de verharding. Waar zich nu een zachte berm bevindt in de conterscherp naast café de Volle Ton, is in de nieuwe plannen verharding ingetekend. We krijgen hierdoor de situatie: voetpad voor het café, wandelen op het kruispunt, terug achter de hoek op het voetpad wandelen, om dan weer opnieuw op straat te wandelen want hier is uiteraard geen voetpad meer aangelegd. Waarom hier verharding dient voorzien te worden, en waarom dit zo'n lappendeken dient te vormen, is ons niet duidelijk. 

3) De fietssuggestiestroken die uit het dorp komen, zijn grijs van kleur. Kan deze kleur niet doorgetrokken worden tot het einde van de bebouwde kom in plaats van hier over te gaan in het gesuggereerde bordeaux/bruin? Wat met deze stroken buiten de bebouwde kom, worden deze doorgetrokken? 


Verder zagen we nog geen communicatie over deze plannen: klopt het dat er geen infomoment werd voorzien noch infobrief werd bezorgd aan de bewoners en districtsraad om inspraak te vragen? 

Alvast bedankt om de plannen te herzien op basis van bovenstaande terugkoppeling. 


Mvg

Bart Goris

PRO2040

Bespreking

Antwoord

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

Op het plan wordt met stippellijn de ‘projectzone’ gemarkeerd. Wat je op de plannen ziet is dat de rijweg op het kruispunt versmald wordt.

Een deel van de bestaande toestand op het kruispunt (buiten de stippellijn) blijft behouden, bv. het voetpad aan Noordland ter hoogte van De Volle Ton: de gemarkeerde spie (binnen de stippellijn) is daar een verbreding van het voetpad. Het plantvak ter hoogte van de Volle Ton wordt, omwille van de versmalling van het kruispunt, vergroot. Ook aan de overzijde van Noordland, tegenover de Volle Ton, blijft een deel van de bestaande toestand (voetpad buiten de stippellijn) behouden, maar wordt in de projectzone uitgebreid door de versmalling van de rijweg. Aan de onbebouwde kant (kanaalkant) van het kruispunt wordt er onthard (binnen de stippellijn).

Naar aanleiding van de gestelde vragen hebben we de plannen nogmaals bekeken en op basis hiervan zal een nieuw plan worden opgemaakt, met volgende wijzigingen:

  • de rode fietssuggestiestroken worden grijs ingekleurd;
  • het stukje berm langs het plateau in Noordland ter hoogte van de hoek van café Noordland blijft voetpad, net zoals in de bestaande toestand;
  • het stukje voetpad richting Conterscherp ter hoogte van de hoek van café De Volle Ton wordt voorbij de lijn van het bestaande voetpad omgevormd naar berm (op plan).

 Bewonerscommunicatie over de werken volgt.

‚Äč wo 31/05/2023 - 13:02