Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCWI_00036 - Districtscollege - Vergaderdata tweede semester 2023. Vaststelling. Wijziging vergaderdata eerste semester 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 06/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Linda Verlinden, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00036 - Districtscollege - Vergaderdata tweede semester 2023. Vaststelling. Wijziging vergaderdata eerste semester 2023 - Goedkeuring 2023_DCWI_00036 - Districtscollege - Vergaderdata tweede semester 2023. Vaststelling. Wijziging vergaderdata eerste semester 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege worden vooraf vastgelegd.

Met haar beslissing van 8 januari 2019 (jaarnummer 4) besliste het districtscollege dat haar vergaderingen in principe wekelijks op maandagavond om 18.15 uur plaatsvinden.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 194) stelde het districtscollege haar vergaderdata voor het eerste semester 2023 vast.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden voorgesteld voor het tweede semester 2023.

  maandag
juli 10 17 24 31
augustus

21 28
september 4 11 18 25  
oktober 2 9 16 23
november
6 13 20 27
december 4 11 18


Tijdens het tweede semester 2023 zijn de schoolvakanties als volgt gepland:

  • herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023;
  • kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikelen 50 en 129 stellen dat het districtscollege vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt;
  • artikelen 50 tot en met 57, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van het college van burgemeester en schepenen).

Hoofdstuk 3 van het Huishoudelijk reglement district Wilrijk, goedgekeurd door de districtsraad op 4 april 2019 (jaarnummer 35), bepaalt de werking van het districtscollege.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege stelt de vergaderdata voor het tweede semester 2023 vast.

  maandag
juli


31
augustus


21 28
september 4 11 18 25  
oktober 2 9 16 23  
november
6 13 20 27
december 4 11 18    

Artikel 2

Het districtscollege beslist op volgende data tijdens het eerste semester 2023 bijkomend een zitting te organiseren:

  • maandag 6 maart 2023
  • maandag 12 juni 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.