Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_RMW_00013 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 22/05/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00013 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00013 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor:

 • Andante vzw, Herculusstraat 17, 2600 Berchem - ondernemingsnummer: 0470 375 071;
 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw, Middelheimlaan 1 – 2020 Antwerpen (maatschappelijke zetel) Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (postadres) - ondernemingsnummer: 0862 130 060;
 • CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen -  ondernemingsnummer:0455 608 604;
 • Kavka vzw, Oudaan 14, 2000 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0866.254.540;
 • Solentra vzw, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel - ondernemingsnummer: 0475 836 567;
 • The Human Link bv, Grotesteenweg 93, 2600 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0865 788 247;
 • VAGGA vzw, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0473 488 474;
 • Young Fenix, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen - ondernemingsnummer: 748.997.178. 

Op 30 november 2022 werd er een Koninklijk besluit genomen door minister Karine Lalieux ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi, Luik) behoren.
Hierin werd een toelage toegekend aan deze OCMW's teneinde aan de gebruiker de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van zijn psychologisch welzijn, zowel door het bieden van psychologische ondersteuning als door het uitwerken van collectieve initiatieven, gericht op het doorbreken van het isolement.

OCMW Antwerpen ontvangt in dit kader het bedrag van 662.946,00 EUR om te besteden in 2023.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuningen vastleggen in afsprakennota's, die aan de ontvanger ter kennisgeving. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen


Budgetplaats
Functiegebied
Budgetpositie
Subsidie
Project
Uitvoerder
Budget
4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
Psychologische ondersteuning jongerenAndante vzw

 87.360,00 EUR4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
Psy-net - psychologisch aanbod en sensibilisering studentenAssociatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw

 20.000,00 EUR4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
Outreachende begeleiding schoolafhakers met internaliserende problematiek
CAW Antwerpen vzw

 37.500,00 EUR


4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
Inloophuis Jump - vergoeding psychologenKavka vzw

 13.320,00 EUR


4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Vindplaatsgerichte eerstelijnspsycholoogSolentra vzw
48.000,00 EUR
4402500000
2HMS040401A00000
6496600
SBT11390 
Deskundigheidsbevordering sleutelfiguren 0e en 1e lijnThe Human Link bv
50.000,00 EUR
4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
Opleiding en aanbod rond middelen en gedragsverslavingVAGGA vzw
40.000,00 EUR
4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390 
StraattherapeutYoung Fenix vzw

 30.000,00 EUR


Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0404 - De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS040401 - Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Andante vzw, Herculusstraat 17, 2600 Berchem - ondernemingsnummer: 0470 375 071 voor het project "Psychologische ondersteuning jongeren" voor een bedrag van 87.360,00 EUR.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw, Middelheimlaan 1 – 2020 Antwerpen (maatschappelijke zetel) Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (postadres) - ondernemingsnummer: BE 0862 130 060 voor het project "Psy-net - psychologisch aanbod en sensibilisering studenten" voor een bedrag van 20.000,00 EUR.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan:

 • CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen -  ondernemingsnummer: 0455 608 604 voor het project "Outreachende begeleiding schoolafhakers met internaliserende problematiek" voor een bedrag van 37.500,00 EUR.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Kavka vzw, Oudaan 14, 2000 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0866 254 540 voor het project "Inloophuis Jump - vergoeding psychologen" voor een bedrag van 13.320,00 EUR.

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Solentra vzw, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel - ondernemingsnummer: 0475 836 567 voor het project "Vindplaatsgerichte eerstelijnspsycholoog" voor een bedrag van 48.000,00 EUR.

Artikel 6

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • The Human Link bv, Grotesteenweg 93, 2600 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0865 788 247 voor het project "Deskundigheidsbevordering sleutelfiguren 0e en 1e lijn" voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Artikel 7

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • VAGGA vzw, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - ondernemingsnummer: 0473 488 474 voor het project "Opleiding en aanbod rond middelen en gedragsverslaving" voor een bedrag van 40.000,00 EUR.

Artikel 8

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Young Fenix vzw, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen - ondernemingsnummer: 748.997.178 voor het project "Straattherapeut" voor een bedrag van 30.000,00 EUR.

Artikel 9

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Annexe_AR bien-etre psychologique 3 mio (signe).pdf
 • AR bien-etre psychologique moins de 25 ans et etudiants (5 grandes villes) signe.pdf