Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten

districtsraad Wilrijk
do 07/03/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten 2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten

Motivering

Indiener(s)

Lien Moens, Youssef Boubker

Gericht aan

Kristof Bossuyt

Tijdstip van indienen

vr 01/03/2024 - 07:22

Toelichting

De twee op til zijnde projecten langs de Boomsesteenweg, nl Matexi en het AG Vespa project ‘Hof Van Mols’, zorgen al enige tijd voor beroering in de omliggende wijk. Nog steeds terecht blijft het verzet tegen bouwen op schaarse open ruimte, daarbij komt grote bezorgdheid rond de verkeersafwikkeling in de wijk door de twee projecten samen.

Op de commissie van 8/1/2024  werd tijdens de toelichting door de directrice van AG Vespa bevestigd dat er niets beslist wordt zo lang het mobiliteitsonderzoek niet is afgerond. Dat onderzoek zou zijn opgestart en daarbij meteen de eerste vraag: wanneer zijn de resultaten te verwachten voor bespreking op de raad?

Zeer recent is ook het project van heraanleg van een aantal Bloemenstraten (Cliviastraat, Chrysantenstraat en Lotusstraat) opgestart. Eerste infomoment ging door op 22/2, er waren zo’n 40 aanwezigen voor de 3 straten samen.

Dat project start eerst met een proefopstelling voor aanpassing van de circulatie. De Lotusstraat, Clivastraat en Chrysantenstraat worden enkel richting, en die aanpassing komt er in functie van het parkeren langs beide zijden van de weg.

Deze wijziging in circulatie is echter niet los te zien van het project ‘Hof van Mols’ waarbij ook een nieuw circulatieplan hoort, met meerbepaald een voorgestelde knip van het Karel Mestdaghplein. 

Die knip is op een infovergadering van 28/9/2023 rond het project Hof Van Mols voor de eerste keer tevoorschijn gekomen, en blijft sindsdien circuleren.

In november 2023 is het voorontwerp voor het project Hof Van Mols in district Antwerpen goedgekeurd, maar voor zover we weten zonder onderzoek naar de mobiliteit in de brede omgeving. Mobiliteit die zeer zeker impact zal hebben op grondgebied Wilrijk.

Op onderstaande afbeeldingen is te zien hoe het project is voorgesteld aan district Antwerpen. Merk op dat er geen enkele aanduiding te zien is aan de westzijde van het Karel Mestdaghplein.

 pastedGraphic_1.png

Nochtans is het net dat ontbrekende stuk dat zal bepalen of de Bloemenstraten nog leefbaar blijven of niet. Want wat gebeurt er als men niet meer via het Mestdaghplein naar de Valaarstraat kan? Dan komt dat verkeer in de Cliviastraat en de Lotusstraat terecht. Straten waarin het district net investeert om ze leefbaarder, groener, en veiliger te maken.

150 inwoners van de Bloemenstraten ondertekenden een petitie om hun bezorgdheid aan het college duidelijk te maken, dus veel meer dan de 40 mensen die bereikt werden met het infomoment. Zij willen u de handtekening graag overhandigen op deze raad, met de dringende vraag de twee projecten niet los van elkaar te zien of te laten doorgaan, maar het bredere mobiliteitsonderzoek af te wachten en de bewoners van de Bloemstraten te betrekken in wat zal volgen.

Bespreking

Antwoord

Interpellaties met jaarnummer 2024_IP_0048 en 2024_IP_00049 worden samen behandeld.

Districtsraadsleden Luc Eliaerts (Groen) en Lien Moens (PVDA) lichten de interpellaties toe.

Districtsraadsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) geeft een antwoord. 

Districtsraadslid Lien Moens (PVDA) stelt nog een bijkomende vraag.

wo 20/03/2024 - 10:52