Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraadscommissie sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten Wed 24/04/2024 - 20:00
 • 25. 2024_GR_00277 - Ondersteuning. Werk en maatschappelijke participatie - Reglement 'Lokaal partnerschap voor activering van personen met een complexe problematiek'. Toewijzing krediet 2024 - Goedkeuring
 • 4. 2024_RMW_00017 - Schuldsanering - Doelgroep, vormen en toekenning - Goedkeuring
 • 5. 2024_RMW_00022 - Sociale centra - Eenmalige aanvullende financiële steun op basis van REMI. Tweede toelageperiode - Goedkeuring
 • 28. 2024_GR_00237 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Oekraïense vluchtelingen. Internationaal comité vzw en CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring
 • 29. 2024_GR_00238 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Nachtopvang voor dak- en thuislozen. CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring
 • 59. 2024_GR_00243 - Levensbeschouwingen. Erediensten - Jaarrekeningen 2023. Adviezen aan de provinciegouverneur - Goedkeuring
 • 35. 2024_GR_00275 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Bedrijfssites van de toekomst. Reglement - Goedkeuring
 • 36. 2024_GR_00279 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact. Rapportering 2021- 2023 - Kennisneming
 • 1. 2024_IV_00149 - Informatieve vraag van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Telling dak- en thuisloosheid in Antwerpen
 • 2. 2024_IV_00154 - Informatieve vraag van raadslid Mie Branders: invulling Peperbus
 • 3. 2024_IV_00184 - Informatieve vraag van raadslid Mie Branders: Oldtimers in de LEZ

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Op deze website kan u de openbare beslissingen bekijken van de beslissingsorganen van de stad Antwerpen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college, vast bureau, burgemeester, ...) en de districten van de stad Antwerpen.

U kan een besluit op twee manieren zoeken.

 • Weet u op welke datum de beslissing werd genomen?
  Klik dan in de kalender (rechts bovenaan) en kies daarna de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 • Als u de beslissingsdatum niet kent, kan u een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ hierboven.
  Verschijnen er te veel resultaten? U kan deze verder filteren om uw zoekopdracht te verfijnen.

Voor hulp of informatie kan u terecht bij de dienst Besluitvorming via BZ_Besluitvorming_mailbox@antwerpen.be.
Klik hier voor meer informatie omtrent het indienen van een klacht tegen een besluit van de stad, het district, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ...