2014_CBS_09059 - Tunnelplaats en omgeving. - Stedenbouwkundig en functioneel onderzoek naar bouwmogelijkheden en modaliteiten – Stopzetting opdracht. - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 05/09/2014 09:00
  • Publieke referentie: 15.1004.4095.2602