2018_CBS_02450 - Duurzame stad. Lage-emissiezone - Onderzoek naar impact op wagenpark en uitstootvermindering - Kennisneming

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 16/03/2018 09:00
  • Publieke referentie: 18.0308.2125.2788