2020_CBS_01645 - Cultuur. Boek en Letteren - Gebruiksvoorwaarden onbemande openingsuren bibliotheek Bist - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 21/02/2020 09:00
  • Gepubliceerd op 24/02/2020
  • Publieke referentie: 20.0211.8284.7859