2020_CBS_03825 - Onderwijs. A-IVA Antwerpen Studentenstad - Doop- en feestcharter academiejaar 2020 - 2021 - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 30/04/2020 09:00
  • Gepubliceerd op 04/05/2020
  • Publieke referentie: 20.0414.2136.9774