Terug

2018_CBS_03516 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2018. Uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 20/04/2018 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Nabilla Ait Daoud, schepen; Glenn Verspeet, plaatsvervangend korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2018_CBS_03516 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2018. Uitbetaling - Goedkeuring 2018_CBS_03516 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2018. Uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor het eerste kwartaal 2018 werden 627 aanwezigheden genoteerd voor:

  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraden van januari, februari en maart 2018;
  • de themacommissie 'Ombudsvrouw' op 19 maart 2018;
  • de gezamenlijke themacommissie 'Overkappingen' op 29 maart 2018.

Juridische grond

Artikels 17 en 18 van het Gemeentedecreet regelen het presentiegeld voor de raadsleden.
Titel IV van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandatarissen, dat de lijst van vergaderingen vaststelt waarvoor presentiegeld kan toegekend worden, evenals de voorwaarden en modaliteiten van toekenning van de presentiegelden.
Hoofdstuk 5: werking van de raadscommissies en hoofdstuk 11: 11.1 presentiegeld van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen (BOSA).

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden werd aangepast naar 6.072,00 BEF (150,52 EUR) voor de gemeenteraadsleden en naar 3.036,00 BEF (75,26 EUR) voor de districtsraadsleden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de presentiegelden goed voor:

  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraden van januari, februari en maart 2018;
  • de themacommissie 'Ombudsvrouw' op 19 maart 2018;
  • de gezamenlijke themacommissie 'Overkappingen' op 29 maart 2018;

voor een totaalbedrag van 94.376,04 EUR

 

Artikel 2

De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Presentiegelden gemeenteraadsleden
eerste kwartaal 2018

94.376,04 EUR

budgetplaats: 5164000000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 1TSB070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA070119
budgetperiode: 1800
uitbetaling via payroll

 

 

Bijlagen

  • overzicht_kwartaal1_v3.xls