Terug

2019_CBS_00316 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Vierde kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 18/01/2019 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Tom Meeuws, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2019_CBS_00316 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Vierde kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming 2019_CBS_00316 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Vierde kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Voor het vierde kwartaal 2018 werden 548 aanwezigheden (met recht op presentiegeld) genoteerd voor:

  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad van 22 oktober 2018;
  • de budgetraadscommissies en de gemeenteraad van 26 november 2018;
  • de themacommissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 28 en 29 november 2018 (één presentiegeld  voor de twee avonden);
  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad van 17 december 2018.

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden werd aangepast naar 6.072,00 BEF (150,52 EUR) voor de gemeenteraadsleden en naar 3.036,00 BEF (75,26 EUR) voor de districtsraadsleden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad van het vierde kwartaal 2018 voor een totaalbedrag van 82.484,96 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Presentiegelden gemeenteraadsleden
vierde kwartaal 2018

82.484,96 EUR

budgetplaats: 5164000000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 1TSB070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA070119
budgetperiode: 1900
uitbetaling via payroll

 

 

Bijlagen

  • overzicht_presentiegelden_kwartaal 4_v2.xls