Terug
Gepubliceerd op 15/07/2019

2019_CBS_05822 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
wo 10/07/2019 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Bart De Wever, burgemeester; Annick De Ridder, schepen; Tom Meeuws, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur
2019_CBS_05822 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming 2019_CBS_05822 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Voor het tweede kwartaal 2019 werden 685 aanwezigheden (met recht op presentiegeld) genoteerd voor:

  • de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 + voorbereidende raadscommissies;
  • de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2019 + voorbereidende raadscommissies;
  • de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 + voorbereidende raadscommissies;
  • de themacommissie ombudsvrouw van 20 mei 2019. 

Juridische grond

Reglement bestuurlijke organisatie stad en OCMW Antwerpen (BOSA), goedgekeurd op 25 februari 2019: hoofdstuk 8 'Mandatarissen', luik '8.1 Presentiegelden'.

Artikelen 17 en 73 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden werd aangepast naar 6.072,00 BEF (150,52 EUR) voor de gemeenteraadsleden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de presentiegelden voor de voorbereidende raadscommissies, de zittingen gemeenteraad, de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de themacommisie ombudsvrouw van het tweede kwartaal 2019 voor een totaalbedrag van 103.106,20 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Presentiegelden raadsleden
tweede kwartaal 2019

103.106,20 EUR

budgetplaats: 5164000000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 1TSB070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA070119
budgetperiode: 1900
uitbetaling via payroll

 

 

Bijlagen

  • overzicht_Q2.xls