Terug
Gepubliceerd op 15/04/2019

2019_CBS_03150 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 12/04/2019 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Tom Meeuws, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Glenn Verspeet, plaatsvervangend korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2019_CBS_03150 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming 2019_CBS_03150 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Eerste kwartaal 2019. Uitbetaling - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Voor het eerste kwartaal 2019 werden 511 aanwezigheden (met recht op presentiegeld) genoteerd voor:

  • de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 (installatievergadering);
  • de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019;
  • de voorbereidende raadscommissies, de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019;
  • de voorbereidende raadscommissies, de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019.

Juridische grond

Reglement bestuurlijke organisatie stad en OCMW Antwerpen (BOSA), goedgekeurd op 25 februari 2019: hoofdstuk 8 'Mandatarissen', luik '8.1 Presentiegelden'.

Artikelen 17 en 73 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden werd aangepast naar 6.072,00 BEF (150,52 EUR) voor de gemeenteraadsleden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de presentiegelden voor de raadscommissies, de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van het eerste kwartaal 2019 voor een totaalbedrag van 76.915,72 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Presentiegelden raadsleden
eerste kwartaal 2019

76.915,72 EUR

budgetplaats: 5164000000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 1TSB070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA070119
budgetperiode: 1900
uitbetaling via payroll

 

 

Bijlagen

  • overzicht_Q1.xls