Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_DRBO_00086 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege. Interne taakverdeling - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00086 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege. Interne taakverdeling - Kennisneming 2019_DRBO_00086 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege. Interne taakverdeling - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Een interne werkverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden die aan het districtscollege werden toegekend, mogelijk te maken.
Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die aan het districtscollege werden toegekend, noch verleent zij de betrokken districtsschepen enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de aangelegenheden die hem/haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het districtscollege worden steeds collegiaal genomen.

 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • artikelen 52 en 129 stellen dat het districtscollege collegiaal beslist;
 • artikelen 133 tot en met 145 (Afdeling 8. Bevoegdheden). 

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. 

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats. Aan de hand van een gezamenlijke akte van voordracht werd het districtscollege verkozen. 

Per brief van 5 september 2019 deelde mevrouw Stephanie Van Houtven haar ontslag als districtsraadslid en als districhtsschepen met ingang van 23 september 2019 mee.

Op de zitting van de districtsraad van 23 september 2019 met jaarnummer 82 werd, op basis van een ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-districhtsschepen, Ben Segers verkozen verklaard als nieuwe districtsschepen.

De districtsraad nam ook kennis van de volgende rangorde van de districtsschepenen:

 • eerste districtsschepen: Marijke Joanna Kristina PRENEEL;
 • tweede districtsschepen: Ben VAN DUPPEN;
 • derde districtsschepen: Omar AL JATTARI;
 • vierde districtsschepen: Luc MOERKERKE (einddatum mandaat 31 december 2021) wordt opgevolgd door Mariam EL OSRI;
 • vijfde districtsschepen: Ben SEGERS.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende interne taakverdeling van het districtscollege:

Marij Preneel (districtsburgemeester en behoorlijk afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand):

 • openbaar domein;
 • wijkoverleg;
 • burgerlijke stand;
 • reuzenstoet;
 • groenvoorziening;
 • afval;
 • duurzaamheid;
 • Luchtvaartbuurt - Te Boelaarbuurt  - Buurt Koxplein-Lt. Naeyaertplein.

Ben Van Duppen (districtsschepen):

 • senioren;
 • armoedebestrijding;
 • markten en foren;
 • diversiteit;
 • samenlevingsopbouw;
 • begroting;
 • Buurt Krugerplein - Terloplein.

Omar Al Jattari (districtsschepen):

 • jeugd;
 • Buurt Tuinwijk - Joe Englishstraat.

Luc Moerkerke (districtsschepen):

 • sport;
 • middenstand en lokale economie;
 • Buurt Laar.

Ben Segers (districtsschepen):

 • cultuur;
 • erfgoed;
 • feestelijkheden;
 • mobiliteit;
 • participatie openbaar domein;
 • communicatie;
 • dierenwelzijn;
 • Buurt Moorkensplein.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.