Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_DRBO_00091 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2020. Vaststelling - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00091 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2020. Vaststelling - Kennisneming 2019_DRBO_00091 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2020. Vaststelling - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2020:

 

Districtscollege

(telkens om 12.00 uur)

Raadscommissie

(telkens om 19.30 uur)

Districtsraad

(telkens om 20.00 uur)
14 januari  20 januari  27 januari
28 januari     
4 februari  10 februari  17 februari 
18 februari    
10 maart 16 maart 23 maart
24 maart    
31 maart 20 april 27 april
28 april    
12 mei 18 mei 25 mei
26 mei    
9 juni 15 juni 22 juni
23 juni    
7 juli    
25 augustus    
15 september 21 september 28 september
29 september    
13 oktober 19 oktober 26 oktober
27 oktober    
10 november 16 november 23 november
24 november    
1 december 7 december 14 december
15 december    

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van het districtscollege kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal worden verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2020.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.