Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_IP_00284 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Parkeeroverlast tijdens evenementen in de Roma

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_IP_00284 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Parkeeroverlast tijdens evenementen in de Roma 2019_IP_00284 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Parkeeroverlast tijdens evenementen in de Roma

Motivering

Indiener(s)

Koen Van Roey

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 20/11/2019 - 20:41

Toelichting

Sinds 2003 kunnen we na vele jaren van verkommering opnieuw genieten van De Roma dankzij de vele Borgerhoutse handen die er tot op de dag van vandaag voor zorgen dat deze mooie plek kon uitgroeien tot de cultuurtempel die het vandaag is. Doorheen de jaren zijn hoe langer hoe meer mensen van onze Roma gaan houden en zijn het niet alleen de Borgerhoutenaren en de Antwerpenaren die naar hier afzakken maar komen vanuit alle uithoeken van het land mensen naar Borgerhout voor hun avond uit. Sinds de renovatiewerken richt de programmatie zich ook duidelijk op een groter publiek met internationale namen als Nick Cave, Lamb, Randy Newman, The fun Lovin’ Criminals, The Nits … dit kan ons als Borgerhoutenaren alleen maar trots maken! Deze groei heeft natuurlijk ook zijn nadelen die op dergelijke avonden extra voelbaar zijn. Aangezien de bezoekers van deze evenementen vaak van verder komen nemen ze gemakkelijker de wagen om zich naar de Roma te verplaatsen. Door de reeds beperkte parkeergelegenheid voor bewoners zijn parkeerproblemen, foutparkeerders en vaak gevaarlijke verkeerssituaties een logisch gevolg. Straathoeken staan dicht geparkeerd, zebrapaden zijn niet toegankelijk, parkeren aan twee zijden van de straat waar er maar één kant is toegelaten zijn maar een paar voorbeelden. Het lijkt me dan ook noodzakelijk om een aantal aanpassingen door te voeren in functie van de veiligheid en het leefcomfort van de buurt. Zo kan de Roma zelf actie ondernemen om de start en einduren van evenementen af te stemmen op de aansluitingen van het openbaar vervoer. Trix heeft hierin een tweetal maanden geleden alvast het goede voorbeeld gegeven. Daarnaast kan er een parkeerzone komen met een hoger tarief, waarbij het betalend parkeren verplicht is tot 23u of net als in de binnenstad het niet meer toegelaten is om langer dan 3 uur te parkeren. Hierdoor zou parkeren op bv spoor oost, de singel of de parking aan de Plantijn en Moretuslei mogelijk een betere keuze worden voor de bezoekers.

Daarom onderstaande voorstellen tot advies:

  • Het districtscollege gaat in overleg met De Roma en gaat opzoek naar concrete oplossingen voor de parkeeroverlast.
  • De districtsraad adviseert het stadscollege om de parkeerzones rondom de Roma aan te passen aan de noden van de wijk i.f.v. de verkeersveiligheid door de parkeertijd op te trekken tot 23u alsook het parkeertarief aan te passen.

Initiatiefrecht

.