Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_IP_00285 - Interpellatie van raadslid Anneleen Lauwers: Wat zijn de gevolgen van de besparingen op cultuur door de Vlaamse regering voor Borgerhout?

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_IP_00285 - Interpellatie van raadslid Anneleen Lauwers: Wat zijn de gevolgen van de besparingen op cultuur door de Vlaamse regering voor Borgerhout? 2019_IP_00285 - Interpellatie van raadslid Anneleen Lauwers: Wat zijn de gevolgen van de besparingen op cultuur door de Vlaamse regering voor Borgerhout?

Motivering

Indiener(s)

Anneleen Lauwers

Gericht aan

Olivier Elias

Tijdstip van indienen

wo 20/11/2019 - 23:04

Toelichting

Jammer genoeg is ons ter oren gekomen dat de Vlaamse regering enorme besparingen zal doorvoeren die een immense impact zullen hebben op de kunst- en cultuursector.

Iedereen van de kunst- en cultuursector moet tussen de 3% en 6% inleveren, maar het meest dramatische is de besparing van 60 procent op de projectsubsidies. Dit zijn net de middelen die het mogelijk maken voor jonge makers, creatievelingen, kunstenaars en ensembles om te groeien. Op deze manier zal er veel verdwijnen van het cultureel Vlaanderen.

Voor een district als het onze waar heel wat creatievelingen actief zijn, komt dit hard aan. Op deze manier wordt het spreken over een gespreid cultureel centrum wel heel moeilijk.

Interpellatie aan de schepen Ben Segers:

- Heeft u al een zicht op het aantal organisaties in Borgerhout die getroffen zijn door deze besparingen? Wat zijn de gevolgen hiervan?

- Komen er projecten in gedrang die mee zijn opgenomen in het jaar actieplan van cultuur?

Initiatiefrecht

.