Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_IP_00286 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Oversteekplaats Reuzenpoort

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_IP_00286 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Oversteekplaats Reuzenpoort 2019_IP_00286 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Oversteekplaats Reuzenpoort

Motivering

Indiener(s)

Jos D'Haese

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 20/11/2019 - 23:11

Toelichting

Leerlingen, leerkrachten en ouders van de Reuzenpoort hebben op donderdag 14 november actie gevoerd voor een oversteekplaats aan hun school. Ze blokkeerden even de Turnhoutsebaan om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.

Naast een oversteekplaats, vroegen ze ook ingrepen die de snelheid van auto’s op de Turnhoutsebaan afremmen zodat de zone 30 ook echt nageleefd wordt en maatregelen om de verschillende vervoersmiddelen op de Turnhoutsebaan te scheiden.

Een week later kwamen we te weten dat de actievoerders van de Reuzenpoort – uiteraard – groot gelijk hebben. We stevenen dit jaar af op een recordaantal PV’s voor verkeersovertredingen op de Turnhoutsebaan. Zelfs burgemeester De Wever moet toegeven: “Ondanks onze inspanningen is er geen enkele merkbare verandering vast te stellen in het gedrag.”

Zoals ook de burgemeester aanhaalt, kunnen de onveilige verkeerssituaties op de Turnhousebaan niet opgelost worden door enkel in te zetten op handhaving. Een heraanleg van de Turnhoutsebaan dringt zich op. Maar blijkbaar is het maar de bedoeling om tegen eind 2024 plannen te maken voor een heraanleg, die dan pas in de volgende legislatuur zou worden uitgevoerd. Daar kunnen we toch niet op wachten?

Ik vraag me daarom af of de schepen meer informatie heeft over de plannen voor de heraanleg van de Turnhoutsebaan? En of de schepen er bij het Vlaams gewest op kan aandringen om in afwachting van de heraanleg, op zijn minst veilige oversteekplaatsen te voorzien?

Initiatiefrecht

.