Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_AM_00134 - Amendement van raadslid Olivier Elias: Aanvulling omtrent handhaving zone 30

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_AM_00134 - Amendement van raadslid Olivier Elias: Aanvulling omtrent handhaving zone 30 2019_AM_00134 - Amendement van raadslid Olivier Elias: Aanvulling omtrent handhaving zone 30

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Olivier Elias

Gericht aan

Olivier Elias

Tijdstip van indienen

ma 25/11/2019 - 11:58

Toelichting

De motie met als onderwerp 'Vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei' kaart een terechte problematiek aan.

Voorstel om onderaan een tweede artikel toe te voegen:

Artikel 2

De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om, indien het snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aangepast wordt, de nodige flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen teneinde de veiligheid van de zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 21 stemmen voor.

Stemden Ja: PVDA, sp.a, Groen, CDenV, Vlaams Belang, N-VA