Terug districtsraad Borgerhout

ma 24/06/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties