Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_DRBO_00106 - Dagelijks bestuur - Opdrachten investeringen 2019 - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_DRBO_00106 - Dagelijks bestuur - Opdrachten investeringen 2019 - Kennisneming 2019_DRBO_00106 - Dagelijks bestuur - Opdrachten investeringen 2019 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Aanleiding en context

Met besluit van 22 oktober 2007 (jaarnummer 1608) besliste de districtsraad dat het districtscollege op kwartaalbasis kennis geeft van:

  • alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst en het bedrag van 67.000,00 euro (exclusief btw) overschrijden;
  • alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst die een meerkost genereren van meer dan 10%.

Argumentatie

In 2019 nam het districtscollege  beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 2 en 3 van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van de volgende collegebesluiten:

  • alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst;
  • alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst en een meerkost genereren van meer van 10%.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet lokaal bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdagen aan de districtscolleges.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de districtscollegebeslissingen in de bijlage met betrekking tot opdrachten dagelijks bestuur op het investeringsbudget die het bedrag van 67.000,00 euro (exclusief btw) overschrijden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Opvolging_bestelbonnen_INV.pdf