Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Mariam El Osri: Oprichting verenigde commissie tegen drugsgeweld

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Mariam El Osri: Oprichting verenigde commissie tegen drugsgeweld 2019_MOT_00097 - Voorstel tot motie van raadslid Mariam El Osri: Oprichting verenigde commissie tegen drugsgeweld

Motivering

Indiener(s)

Mariam El Osri

Gericht aan

Olivier Elias

Tijdstip van indienen

di 10/12/2019 - 22:48

Toelichting

Antwerpen, met haar verschillende districten en wijken, wordt de voorbije maanden opgeschrikt door golven van grove geweldsdaden zoals granaataanvallen en schietpartijen. Er zijn vele aanwijzingen dat dit geweld te maken heeft met conflicten binnen het drugsmilieu. Ook in Borgerhout worden we hier rechtstreeks mee getroffen. Zo was er een granaataanval in de Guldensporenstraat (sept’19) en zeer recent werd er in de Karel Geertstraat een man beschoten (nov’19). 

Als stadsbestuur, als districtsbestuur en als stadsbewoners kunnen we niet afzijdig blijven. Dit zijn onze straten, ook onschuldige inwoners lopen gevaar. Het moet duidelijk zijn dat ons district geen speeltuin mag zijn voor criminele bendes.

Heel wat burgers zijn betrokken, niet in het minst de bewoners van de wijken waar de gewelddaden plaatsvinden, maar hebben weinig zicht op wat er nu precies gebeurt door de overheid, en hoe ze zelf kunnen bijdragen.

Omdat veiligheid een zaak is van heel Antwerpen en van iedereen, en niet alleen van de gerechtelijke en bestuurlijke diensten, van de stadspolitiek of van de politieke meerderheid. Leggen wij volgend voorstel voor:

Artikel 1: De districtsraad Borgerhout adviseert aan het stadsbestuur van Antwerpen om een verenigde commissie tegen drugsgeweld op te richten. 

De commissie is samengesteld uit: vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties, vertegenwoordigers van de lokale en federale veiligheidsdiensten, academische specialisten, welzijnswerkers, hulpverleners en vertegenwoordigers van de getroffen wijken en districten (burgers en disctrictsmandatarissen). 

De opdracht van de commissie bestaat uit:

-Transparantie te geven over de initiatieven en stand van zaken van de veiligheidsdiensten.

-Input te verzamelen van de verschillende actoren, waaronder de burgers en districten. 

-Richtinggevende adviezen te geven over te nemen maatregelen.

-Blijvend de effecten te monitoren van het beleid tegen drugs en drugsgeweld.

 

De verenigde commissie heeft een dubbele doelstelling. Ze speelt kort op de bal naar aanleiding van voorkomende incidenten. Ze zet ook een continue werking op poten om in de diepte het beleid tegen drugs en drugsgeweld te evalueren en richting te geven. 

Artikel 2: Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. 

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 17 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden Ja:Vlaams belang, Groen, PVDA, S.pa
Stemden Nee: N-VA, CDenV, Open VLD